E-Hamparan

by Chin Shu Ken

2 ( 2 ratings )
  • ( 892 )
RM 12.00

Buku ini disediakan untuk membantu guru-guru mengenali MS excel dengan lebih dekat serta dapat menghasilkan E-Hamparan untuk memproses markah para pelajar di sekolah.

  • Setiap langkah yang perlu anda pelajari disediakan dengan gambar-gambar yang mudah difahami.
  • Mengenali fungsi asas Microsoft Excel.
  • Melatih menggunakan Excel melalui pemprosesan markah murid.
  • Menggunakan formula-formula Excel untuk menganalisis pencapaian murid.
  • Menggunakan fungsi-fungsi khas MS Excel untuk menghasilkan E–hamparan.

Cikgu Chin Shu Ken adalah seorang guru cemerlang Bahasa Inggeris yang mempunyai kelulusan Ijazah Sarjana Muda (TESL).

Related Courses