Conquer Topical Matematik Tahun 3 Set 2

by Focus-A

0 ( 0 ratings )
  • ( 310 )
RM 3.00

Conquer Topical Matematik Tahun 3 Set 2 ialah bahan latih tubi yang sesuai untuk para pelajar mengulang kaji. Kesemua set soalan ini mempunyai latih tubi bertopik yang berlandaskan kurikulum terkini yang mengikut buku teks. Para pelajar dapat meningkatkan kemahiran berfikir secara logik, kemahiran mengira serta dapat menguasai mata pelajaran Matematik dengan lebih berkesan. Set soalan ini sangat sesuai dilakukan setiap hari oleh para pelajar.