SPM E-TUITION

by Focus-A

4 ( 5 ratings )
 • ( 2387 )     ( 1 )

Combo Set SPM merangkumi E-Book (Notes), Conquer Topical dan Video untuk Tingkatan 4 dan 5.

1. E-Book (Notes):

Dalam kategori ini, terdapat nota-nota ringkas dan padat yang diolah oleh guru-guru berkaliber serta mengandungi pelbagai format dan tips. Set-set nota ini juga akan bertambah dari semasa ke semasa hanya untuk pembelian selama 6 bulan dan 9 bulan sahaja. Antara subjek-subjek yang terdapat dalam combo ini adalah seperti berikut:

 • Bahasa Malaysia
 • English
 • Matematik
 • Sejarah

 2. Conquer Topical:

Dalam kategori ini, terdapat pelbagai bentuk soalan yang boleh dijawab oleh pelajar. Soalan-soalan yang terkandung di dalam katagori ini adalah berbentuk soalan peperiksaan tahun terdahulu serta soalan-soalan ramalan. Semua bentuk soalan ini mengikut format soalan terkini yang dipelajari oleh para pelajar di sekolah. Set-set soalan ini juga akan bertambah dari semasa ke semasa hanya untuk pembelian selama 6 bulan dan 9 bulan sahaja. Antara subjek-subjek yang terdapat dalam combo ini adalah seperti berikut:

 • Bahasa Malaysia
 • English
 • Matematik
 • Sejarah
 • Matematik Tambahan
 • Fizik
 • Kimia
 • Biologi
 • Sains
 • Perniagaan
 • Ekonomi 

3. Video

Dalam kategori ini, terdapat video pembelajaran yang mengetengahkan kaedah-kaedah menjawab soalan, memahami soalan atau topik setiap subjek serta format peperiksaan yang terkini. Video ini dilakukan oleh para guru yang berkalibar dalam mata pelajaran masing-masing. Antara subjek-subjek yang terdapat dalam combo ini adalah seperti berikut:

 • English
 • Matematik
 • Sejarah
 • Matematik Tambahan
 • Fizik
 • Kimia
 • Biologi
 • Sains
 • Perniagaan
 • Ekonomi 

 

Setiap pembelian combo untuk 9 bulan, akan memperoleh video seminar yang dihasilkan oleh guru-guru berpengalaman dalam membuat dan menyemak soalan peperiksaan. Dalam video seminar ini akan ditekankan dengan lebih lanjut mengenai tips-tips menjawab serta penulisan jawapan yang boleh digunakan oleh para pelajar sewaktu peperiksaan sebenar. Video seminar ini hanya akan disiarkan/dipaparkan dalam beberapa bulan sebelum tarikh peperiksaan yang sebenar. 

Selain itu, berserta dengan video seminar ini, para pelajar akan dibekalkan sebanyak 3 set soalan "Hot Tips" berbentuk soalan peperiksaan sebenar SPM. Soalan spot ini dihasilkan oleh guru-guru berpengalaman dalam bidang masing-masing.

 • Peronita Poukin

  Awesome