Conquer Topical Bahasa Malaysia Tahun 6 Set 2

by Focus-A

5 ( 1 ratings )
  • ( 217 )
RM 4.00

Conquer Topical Bahasa Malaysia Tahun 6 Set 2 ialah bahan latih tubi yang sesuai untuk para pelajar mengulang kaji. Kesemua set soalan ini mempunyai latih tubi bertopik yang berlandaskan kurikulum terkini iaitu Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP). Para pelajar dapat meningkatkan kemahiran berfikir secara logik, kemahiran membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia. Set soalan ini sangat sesuai dilakukan setiap hari oleh para pelajar.