Asasi Pengurusan / Foundation in Management


Duration
12 Month(s)

Intakes
Jun Nov

Mode
Full Time

Tuition Fee
RM 5735.00

Loan
Tabung Khas KUIS (TKK) / KUIS Scholarship

1. Nama Program: ASASI PENGURUSAN (R/345/3/0241)

2. Kod Program: FA02

3. Kelulusan Pengendalian oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia (KPM):

(a) Nombor Surat Jabatan Pendidikan Swasta (JPS): JPT/BPP(U)1000-801/64/Jld.2 (36)

(b) Tarikh Surat Kelulusan: 14 September 2012

(c) Tarikh Tamat Kelulusan: 1 Januari 2018

4. Perakuan Akreditasi oleh Malaysian Qualification Agency (MQA):

(a) Nombor Pendaftaran MQA:A8179

(b) Tarikh Akreditasi Penuh: 06/07/2010

5. Fakulti dan Jabatan yang Menawarkan Program:

(a) Pusat Asasi KUIS

(b) Jabatan Pengurusan dan Informasi

6.Jenis Pengajian: Sepenuh Masa (Full Time)

7. Bahasa Pengantar Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran (P&P): Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

8.Tempoh Pengajian: 3 Semester (1 Tahun)

Setiap semester mengandungi12 minggu kuliah dan 2 minggu peperiksaan akhir semester

9. Waktu Perkuliahan (Aktiviti Pengajaran dan Pengajaran – P&P):

(a) Secara umumnya, KUIS membenarkan aktiviti perkuliahan dilaksanakan pada Isnin hingga Jumaat, diantara jam 8:00 pagi hingga 10:00 malam.

(b) Bagaimanapun, kebanyakan kuliah dilaksanakan pada waktu siang diantara jam 8:00 pagi hingga 6:00 petang bagi memberikan ruang ulangkaji secukupnya kepada pelajar pada waktu malam. Susunan jadual perkuliahan adalah mengikut ketetapan Bahagian Pengurusan Akademik (BPA) KUIS.

Hasil Pembelajaran Program:

i. Menunjukkan kefahaman terhadap konsep, prinsip dan proses dalam bidang pengurusan.

ii. Mengaplikasi prinsip asas dalam bidang pengurusan untuk mengenalpasti dan menyelesaikan masalah.

iii. Mengaplikasi aktiviti akademik; mengumpul maklumat, menganalisa data dan membuat kesimpulan secara individu atau berkumpulan.

iv. Membincangkan idea, hujah dan maklumat dalam pelbagai persekitaran berbeza.

v. Mempamerkan kecekapan dalam mengumpul maklumat dan kemahiran pengurusan untuk pembelajaran sepanjang hayat.

 

Jumlah Nilai Kredit Keseluruhan Program: 50 Kredit

 

Semester 1

1. FAPA 1032 PENGANTAR ILMU TAUHID

2. FASB 1033 INTRODUCTION TO BUSINESS ETHICS

3. FAWU 1013 ENGLISH I

4. FASB 1023 MATHEMATICS

5. FASB 1013 FINANCIAL ACCOUNTING

6. FAPA 1042 KEMAHIRAN KOMUNIKASI UNTUK PROFESIONAL MUSLIM

 

Semester 2

1. FAPA 1013 INTRODUCTION TO COMPUTER

2. FAWU 1063 PENGANTAR PSIKOLOGI ISLAM

3. FAWU 1023 ENGLISH II

4. FASB 1053 BUSINESS MATHEMATICS

5. FAWU 1033 AL-LUGHAH AL-ARABIAH I

6. FASB 1043 BASIC FINANCIAL MANAGEMENT

 

Semester 3

1. FASK 1092 PERKEMBANGAN SAINS TINGKAH LAKU DAN PERKEMBANGAN MANUSIA

2. FAWU 1043 AL-LUGHAH AL-ARABIAH II

3. FAPA 1022 TILAWAH2

4. FASB 1073 ECONOMICS

Syarat kelayakan:

i. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya 5 kepujian (tidak termasuk lukisan); atau

ii. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

International Applicant

•A pass in O-Level with at least Grade C in five (5) subjects; OR 

•Equivalent qualifications recognized by the Malaysian government.

Prospek kerjaya:

Program Asasi digubal sebagai landasan kepada pelajar lulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau O Level yang berkelayakan untuk mengikuti kelas persediaan sebelum mengikuti pengajian tinggi diperingkat ijazah sarjana muda. Kelulusan diperingkat pengajian asasi tidak digunakan sebagai kelayakan untuk memulakan kerjaya.

 

Prospek Melanjutkan Pengajian ke Peringkat Lebih Tinggi:

(a) Layak melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Awam dan Universiti Swasta dalam dan luar negara yang mengiktiraf lulusan Asasi KUIS.

(b) KUIS juga menyediakan peluang melanjutkan pengajian ke program Ijazah Sarjana Muda berikut:

(i) Fakulti Pengurusan dan Muamalah (FPM)

  • BB01 Pentadbiran Perniagaan dengan E-Dagang (Kepujian)
  • BB02 Pengurusan Sumber Insan (Kepujian)
  • BB03 Ekonomi dan Kewangan (Kepujian)
  • BB04 Perakaunan (Kepujian)
  • BB05 Kewangan Islam (Perbankan) (Kepujian)
  • BC02 Komunikasi (Penyiaran) (Kepujian)

(ii) Fakulti Pendidikan (FPen)

  • BE01 Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL) dengan Multimedia (Kepujian)
  • BE02 Pendidikan Islam dengan Multimedia (Kepujian)