Brahmavihara

by Ohnhnyaw

0 ( 0 ratings )
  • ( 84 )
RM 0.00 RM 5.00   ( 100% Off )

Buddhisme

Empat keadaan batin yang luhur telah di ajarkan oleh Sang Budhha.

Cinta/Cinta Kasih (Metta)

Welas Asih (Karuna)

Turut Berbahagia (Mudita)

Keseimbangan Batin (Upekkha)

Dalam bahasa Pali, bahasa yang digunakan dalam naskah-naskah Buddhis, empat keadaan batin ini dikenal juga dengan nama Brahma-vihara. Istilah ini dapat juga diungkapkan sebagai keadaan batin yang sempurna,luhur atau mulia atau seperti keadaan batin para Brahma atau Dewa.

Empat keadaan batin ini di katakan sempurna atau luhur kerana merupakan cara bertindak dan bersikap yang benar dan ideal terhadap semua makhluk hidup. Keempatnya menyediakan jawapan terhadap semua situasi yang muncul dalam kontak sosial. Empat keadaan luhur ini merupakan pereda terkanan yang hebat, pencipta kedamaian dalam konflik social, serta penyembuh terhadap luka-luka yang di derita dalam pejuangan hidup. Empat keadaan batin luhur ini dapat menghancurkan rintangan-rintangan social, membagun komunitas yang harmonis, membangunkan kemurahan hati yang telah lama tertidur dan terlupakan, kembali kebahagiaan dan harapan yang terlah lama di tinggalkan, serta mendorong persaudaraan dan kemanusiaan untuk melawan kekuatan egoisme.

Nyanaponika Thera (1901-1994) adalah seorang German Jew dari members of the Buddhist Publication Society (PBS), Kandy, Sri Lanka. Beliau juga penulis buku-buku Buddhis termasuk "The Heart Of Buddhist Meditation"

Related Courses