image

Buku C++: Pengenalan Kepada Pengaturcaraan dihasilkan untuk rujukan para pelajar yang mengikuti kursus Teknologi Maklumat/Sains Komputer di peringkat sijil, matrikulasi, diploma dan ijazah pertama. Di dalam buku ini didedahkan pelbagai contoh atur cara untuk memudahkan para pembaca memahami C++ dengan lebih cepat dan berkesan. Topik-topik dalam buku ini merangkumi konsep pemilihan, struktur kawalan, fungsi, tata susunan, fail, struktur dan konsep pengaturcaraan berorientasikan objek.


Instructor Biography

Modi Lakulu mendapat pendidikan awal di Sabah dan menerima Sarjana Muda Sains Komputer di Universiti Teknollogi Malaysia (UTM) dan seterusnya mendapat MSc in Software Engineering dan University of Bradford, United kingdom.

Ramlah Mailok lulusan Ijazah Sarjana dan Sarjana Muda dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan Diploma Pendidikan daru UiTM. Berpengalaman dalam pengajaran kursus-kursus pengaturcaraan seperti C++, C, Pascal, HTML, Java dan Perl.

Jamilah Hamid mendapat pendidikan awal di Sungai Petani, Kedah. Berkelulusan Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Matematik & Sains Komputer) dari Universiti Teknologi Malaysia dan Ijazah Sarjana Sains (Teknologi Maklumat) dari Universiti Sains Malaysia. Berpengalaman selama 14 tahun dalam bidang pengajaran Bahasa Pengaturcaraan. 

Copyright © 2024 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.