product-view

Conquer Topical English Tingkatan 3 Set 2

Category :  Practice
Publisher :  Focus-A
( 1262 )

0.00

Description

Conquer Topical English Tingkatan 3 Set 2 merupakan set latih tubi yang berkesan kepada para pelajar kerana mengandungi pelbagai bentuk soalan seperti Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Set soalan ini merangkumi latih tubi bertopik mengikut sukatan pelajaran terkini. Para pelajar dapat meningkatkan kemahiran berfikir secara logik, kemahiran membaca dan menulis dalam Bahasa Inggeris. Set soalan ini sangat sesuai dilakukan setiap hari oleh para pelajar dalam menguasai mata pelajaran bahasa.


Copyright © 2020 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.