image

Za’ba sangat cinta kepada bahasa, bangsa dan tanah airnya. Peranan beliau yang sentiasa berlandaskan keahlian, kecintaan dan kecekalan ternyata disedari dan diakui oleh masyarakat bangsanya. Beliau ialah pemikir dan pencetus beberapa gagasan besar dalam pelbagai bidang - agama, ekonomi, bahasa, sastera, politik, pendidikan dan kebudayaan sebagai suatu keseluruhan yang menandai tamadun Melayu. Daripada sekian banyak bidang yang diceburi, bidang bahasalah yang paling banyak dikaitkan orang dengan ketokohan dan sumbangan.


Instructor Biography

Abdul Hamid Mahmood, Idris Md. Razi dan Nik Hassan Ab. Kadir merupakan pensyarah di Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Copyright © 2024 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.