image

Seseorang yang dalam kehidupan tanpa akhlak mulia, diibaratkan sebagai tanpa hati dan perasaan. Pengalaman akhlak mulia adalah pelengkap hidup seseorang. Kehidupan berakhlak mulia akan melahirkan hidup cemerlang. Buku ini disusun bagi memenuhi hidup cemerlang itu bertitik tolak dari akhlak mulia.


Instructor Biography

Abdul Munir Ismail merupakan Profesor Madya di Jabatan Pengajian Islam, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak. Penulis buku ini berpengalaman selama lebih tiga puluh tahun dalam bidang Metadologi Dakwah dan Kemasyarakatan. Sehingga kini penulis terlibat sebagai kejra-kerja sosial dalam dan luar Negara. Sering dijemput sebagai penceramah agama dalam siri kuliah di masjid dan surau. Juga terlibat sebagai penceramah Tabung Haji di Kuala Lumpur. Dalam bidang penulisan, penulis banyak menghasilkan buku bertema agama Islam dan sejumlah jurnal dalam pelbagai bidang sains sosial. Antara buku yang telah dihasilkan ialah Dakwah Islam dan Orang Pekak, Dakwah Suatu Tuntutan Dalam Islam, Maktabah Hadith, Akhlak Mulia Dalam Kehidupan dan Isu-isu Halal Pengguna di Malaysia.

Copyright © 2024 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.