image

Modul peribahasa lengkap dengan nota dan latihan.

Amat sesuai untuk pelajar Tahun 4, 5 dan 6.


Goals/Objectives

Amat bersesuaian untuk semua pelajar Tahap 2 Sekolah Kebangsaan (SK) dan Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) bagi Tahun 4, 5 dan 6.

Instructor Biography

Seorang guru Bahasa Melayu berpengalaman dalam subjek Bahasa Melayu. Mengajar Bahasa Melayu Tahap 2 selama 22 tahun.

Copyright © 2022 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.