image

Nota Focus-A adalah teknik yang berguna untuk membantu anda belajar dengan lebih berkesan, memperbaiki cara anda merakam maklumat, dan menyokong dan meningkatkan penyelesaian masalah kreatif.

Dengan menggunakan nota Focus-A, anda dapat mengenal pasti dan memahami struktur subjek dengan tepat. Nota Focus-A Bahasa Melayu Tahun 4 dicipta khas oleh panel pendidik yang sangat berpengalaman untuk memberikan cabaran yang diperlukan dan membantu anda mencapai penguasaan subjek.

Semua 11 topik nota telah dihasilkan berdasarkan kurikulum Malaysia dengan fokus pada pemerolehan pengetahuan dan kemahiran menyelesaikan masalah yang akan menjadikan anda menguasai setiap topik dalam subjek tersebut.


Content Outline

Imbuhan
Kata Adjektif
Kata Bilangan
Kata Ganda
Kata Ganti Nama Diri
Kata Hubung
Kata Kerja
Kata Nama
Kata Seru
Kata Tanya dan Kata Nafi
Kata Terbitan Penegas Penguat

Average Rating

3
Course Rating

Copyright © 2024 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.