image

Sang Kancil memandang rendah pada Siput, yang bergerak sangat perlahan. Sang Kancil dan Siput bersetuju untuk mengadakan perlumbaan pada minggu berikutnya. Siput kemudian menyeru kawannya yang tinggal di rawa dan sungai, dan datang dengan rancangan - siput di depan garis akan menjawab setiap kali Sang Kancil menyebut namanya. Apa yang akan berlaku seterusnya?

================================ ===============================

Sang Kancil looks down on Snail, who walks very slowly. Sang Kancil and Snail agree to have a race the following week. Snail then calls his friend who lives in the swamp and the river, and comes up with a plan -the snail at the front of the line will answer whenever Sang Kancil calls out his name. What will happen next?


Goals/Objectives

Dengan mendengar buku audio, anda akan dapat mempelajari kosa kata yang baru dan intonasi dan sebutan yang betul daripada pencerita. 

Instructor Biography

Pihak pengurusan dan pasukan produksi aplikasi dan buku audio TLiNGE terdiri daripada individu-individu yang berpengalaman dalam industri rakaman audio dan hiburan. Pengasas aplikasi TLiNGE merupakan anggota kumpulan nasyid Saujana, iaitu Zuhaidi dan Azalinor yang mana mereka mempunyai pengalaman 20 tahun sebagai artis dan juga dalam penerbitan album.

Mereka turut dibantu oleh Omar K (memenangi anugerah penerbit muzik terbaik di AIM dan AJL) dan juga Mohariz (mencipta lagu untuk Dato Siti Nurhaliza) sebagai tenaga pakar sokongan.

Dengan tenaga pakar yang berpengalaman dan studio rakaman canggih milik sendiri, pasukan produksi ini akan sentiasa memastikan produk audio yang dihasilkan adalah pada kualiti yang tinggi.

Copyright © 2024 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.