image

Nota padat dari Focus-A adalah teknik yang berguna untuk membantu anda belajar dengan lebih berkesan, memperbaiki cara anda merakam maklumat, dan menyokong dan meningkatkan penyelesaian masalah kreatif.

Dengan menggunakan nota padat ini, anda dapat mengenal pasti dan memahami struktur subjek dengan tepat. Nota Padat Bahasa Melayu Tahun 1 dicipta khas oleh panel pendidik yang sangat berpengalaman untuk memberikan cabaran yang diperlukan dan membantu anda mencapai penguasaan subjek.


Content Outline

Kata Nama
Kata Ganti Nama Diri
Kata Ganti Nama Tunjuk
Kata Adjektif
Kata Hubung
Kata Kerja
Kata Sendi Nama
Kata Ganda
Imbuhan Awalan
Tanda Baca
Penjodoh Bilangan
Kata Arah
Kata Tanya
Kata Perintah
Kata Bilangan
Sinonim
Antonim
Simpulan Bahasa

Copyright © 2022 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.