product-view

Conquer Topical English Tahun 5 Set 2

Category :  Practice
Publisher :  E-Tuition
( 791 )

$ 0.96

Description

Conquer Topical English Tahun 5 Set 2 ialah bahan latih tubi yang sesuai untuk para pelajar mengulang kaji. Set soalan ini telah dihasilkan oleh ahli akademik yang pakar dalam mata pelajaran ini. Kesemua set soalan ini mempunyai latih tubi bertopik yang berlandaskan kurikulum terkini iaitu Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP). Para pelajar dapat meningkatkan kemahiran berfikir secara logik, kemahiran membaca dan menulis dalam Bahasa Inggeris. Set soalan ini sangat sesuai dilakukan setiap hari oleh para pelajar.


Copyright © 2021 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.