Assessment 1 Tingkatan 5

by Focus-A

4 ( 6 ratings )
 • ( 1645 )     ( 6 )
RM 1.00 RM 10.00   ( 90% Off )

Assessment 1 Tingkatan 5 adalah set soalan peperiksaan yang berlandaskan peperiksaan sebenar dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Set ini merangkumi 11 mata pelajaran bagi tingkatan 5 iaitu Bahasa Melayu, English, Matematik, Sejarah, Kimia, Biologi, Fizik, Matematik Tambahan, Perdagangan, Ekonomi Asas dan Sains. Set soalan ini dapat menguji minda dan kemahiran menjawab dan kemahiran berfikir bagi para pelajar. Soalan-soalan tersebut terdiri daripada tahap mudah, sederhana dan juga soalan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT). Pelbagai jenis soalan menarik yang dikemukakan bagi menarik minat para pelajar untuk menjawabnya.

 • Raynold Thomas

  Is there any Soalan Ramalan for this subject?

 • Raynold Thomas

  ??

 • Raynold Thomas

  So helpful!

 • Raynold Thomas

  This is awesome. Wish this will help to improve the education in Sabah.

 • Alwin Kuan

  cheap and worth the question!!

 • Alwin Kuan

  very cheap and worth it!!!