Assessment 1 Tingkatan 5

by Focus-A

5 ( 1 ratings )
  • ( 1005 )
RM 1.00 RM 9.90   ( 90% Off )

Assessment 1 Tingkatan 5 adalah set soalan peperiksaan yang berlandaskan peperiksaan sebenar dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Set ini merangkumi 11 mata pelajaran bagi tingkatan 5 iaitu Bahasa Melayu, English, Matematik, Sejarah, Kimia, Biologi, Fizik, Matematik Tambahan, Perdagangan, Ekonomi Asas dan Sains. Set soalan ini dapat menguji minda dan kemahiran menjawab dan kemahiran berfikir bagi para pelajar. Soalan-soalan tersebut terdiri daripada tahap mudah, sederhana dan juga soalan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT). Pelbagai jenis soalan menarik yang dikemukakan bagi menarik minat para pelajar untuk menjawabnya.

Related Courses

90% Off
PAKEJ KOMBO SPM RM 16.00 RM 160.00
90% Off
Hot Tips SPM Perdagangan RM 1.50 RM 16.50
90% Off
Hot Tips SPM Ekonomi Asas RM 1.50 RM 16.50
90% Off
90% Off
Hot Tips SPM Fizik RM 1.50 RM 16.50
90% Off
Hot Tips SPM Kimia RM 1.50 RM 16.50
90% Off
Hot Tips SPM Biologi RM 1.50 RM 16.50
90% Off
Hot Tips SPM Sains RM 1.50 RM 16.50