image

Nota Focus-A adalah teknik yang berguna untuk membantu anda belajar dengan lebih berkesan, memperbaiki cara anda merakam maklumat, dan menyokong dan meningkatkan penyelesaian masalah kreatif.

Dengan menggunakan nota Focus-A, anda dapat mengenal pasti dan memahami struktur subjek dengan tepat. Nota Focus-A Bahasa Melayu Tingkatan 3 dicipta khas oleh panel pendidik yang sangat berpengalaman untuk memberikan cabaran yang diperlukan dan membantu anda mencapai penguasaan subjek.

Semua 8 topik nota telah dihasilkan berdasarkan kurikulum Malaysia dengan fokus pada pemerolehan pengetahuan dan kemahiran menyelesaikan masalah yang akan menjadikan anda menguasai setiap topik dalam subjek tersebut.


Content Outline

Karangan Umum Berita
Karangan Umum Peribahasa
Karangan Umum Syarahan
Kata Nafi
Kata Pembenar
Kata Pemeri
Kata Penekan dan Pembenda
Kata Perintah

Average Rating

5
Course Rating

Copyright © 2024 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.