product-view

Conquer Topical Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 5 Set 2

Category :  Practice
Publisher :  E-Tuition
( 845 )

$ 0.96

Description

Conquer Topical Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 5 Set 2 ialah bahan latih tubi yang sesuai untuk para pelajar mengulang kaji. Kesemua set soalan ini mempunyai latih tubi bertopik yang berlandaskan kurikulum terkini iaitu Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP). Para pelajar dapat meningkatkan kemahiran komunikasi, pengurusan maklumat dan sistem komputer. Set soalan ini sangat sesuai dilakukan setiap hari oleh para pelajar.


Copyright © 2021 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.