product-view

Conquer Topical Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 Set 2

Category :  Practice
Publisher :  E-Tuition
( 738 )

$ 0.96

Description

Conquer Topical Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 Set 2 ialah bahan latih tubi yang sesuai untuk para pelajar mengulang kaji. Kesemua set soalan ini mempunyai latih tubi bertopik yang berlandaskan kurikulum terkini iaitu Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP). Para pelajar dapat memperoleh pengetahuan, menguasai asas teknologi dan meningkatkan kemahiran mereka bentuk. Set soalan ini sangat sesuai dilakukan setiap hari oleh para pelajar.


Copyright © 2021 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.