image

Nota Focus -A adalah teknik yang berguna untuk membantu anda belajar dengan lebih berkesan, memperbaiki cara anda merakam maklumat, dan menyokong dan meningkatkan penyelesaian masalah kreatif.

Dengan menggunakan nota Focus-A, anda dapat mengenal pasti dan memahami struktur subjek dengan tepat. Nota Focus-A Bahasa Melayu Tingkatan 2 dicipta khas oleh panel pendidik yang sangat berpengalaman untuk memberikan cabaran yang diperlukan dan membantu anda mencapai penguasaan subjek.

Semua 9 topik nota telah dihasilkan berdasarkan kurikulum Malaysia dengan fokus pada pemerolehan pengetahuan dan kemahiran menyelesaikan masalah yang akan menjadikan anda menguasai setiap topik dalam subjek tersebut.


Content Outline

Karangan Berdasarkan Gambar
Karangan Umum Cereka
Karangan Umum Laporan
Karangan Umum Wawancara Dialog
Kata Ganti Nama
Kata Kerja
Kata Penegas
Kata Sendi Nama
Pembentukan Kata Adjektif

Reviews

  • image

    Raynold Thomas

    Very good notes!

    26/07/2018 08:10:09

Average Rating

3
Course Rating

Copyright © 2024 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.