product-view

Nota Padat Bahasa Melayu Tahun 6

Category :  E-Books
Publisher :  E-Tuition
( 2866 )     ( 5 )

RM 2.00

Description

Nota Focus-A adalah teknik yang berguna untuk membantu anda belajar dengan lebih berkesan, memperbaiki cara anda merakam maklumat, dan menyokong dan meningkatkan penyelesaian masalah kreatif.

Dengan menggunakan nota Focus-A, anda dapat mengenal pasti dan memahami struktur subjek dengan tepat. Nota Focus-A Bahasa Melayu Tahun 6 dicipta khas oleh panel pendidik yang sangat berpengalaman untuk memberikan cabaran yang diperlukan dan membantu anda mencapai penguasaan subjek.

Semua 26 topik nota telah dihasilkan berdasarkan kurikulum Malaysia dengan fokus pada pemerolehan pengetahuan dan kemahiran menyelesaikan masalah yang akan menjadikan anda menguasai setiap topik dalam subjek tersebut.


Content Outline

  Kata Nama
  Kata Ganti Nama Diri
  Kata Ganti Nama Tunjuk dan Tempat
  Kata Tanya
  Kata Kerja
  Kata Adjektif
  Kata Hubung
  Kata Sendi Nama
  Kata Seru
  Kata Bilangan
  Kata Ganda
  Kata Bantu
  Kata Nafi
  Kata Pemeri
  Imbuhan Awalan dan Imbuhan Akhiran
  Imbuhan Apitan dan Imbuhan Pinjaman
  Penjodoh Bilangan
  Tanda Baca
  Simpulan Bahasa
  Perumpamaan
  Sinonim
  Antonim
  Kata Banyak Makna
  Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk
  Ayat Aktif dan Ayat Pasif
  Jenis-jenis Ayat

Average Rating

3

Review

Copyright © 2022 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.