image

Pembangunan Pangkalan Data: Berasaskan Contoh Edisi Kedua ditulis dalam bahasa Melayu untuk memudahkan pelajar-pelajar memahami Microsoft Access dan MySQL dengan lebih cepat. Diharapkan buku ini digunakan sebagai panduan atau rujukan oleh pelajar-pelajar dalam jurusan Teknologi Maklumat/ Sains Komputer untuk membina Sistem Maklumat berasaskan pangkalan data.


Instructor Biography

Modi Lakulu is a lecturer from the Faculty Of Art, Computing And Creative Industry , Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Tanjung Malim, Perak, Malaysia. Specializes in educational technology.

Copyright © 2024 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.