image

Setelah beberapa tahun pelaksanaan Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) dijalankan, ternyata masih terdapat sebahagian guru yang masih belum jelas sepenuhnya tentang generik dan instrumen yang digunakan.

Video ini mengupas step by step berkaitan kaedah penilaian PBPPP, serta apa yang guru-guru perlu miliki dan pamerkan untuk mencapai skor yang lebih baik!


Instructor Biography

Penceramah merupakan Jurulatih Utama Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Peringkat Kebangsaan. Acapkali memberikan taklimat berkaitan penskoran PBPPP kepada guru-guru di sekolah, terutamanya di sekitar Lembah Klang.

Average Rating

4
Course Rating

Copyright © 2024 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.