image

Buku ini cuba mengetengahkan isu-isu semasa dalam lima bidang tumpuan iaitu pengurusan pemiagaan, perakaunan, ekonomi, keusahawanan dan pendidikan. Buku ini menyajikan 20 artikel yang mengupas antara lain tentang kepuasan kerja, pengalaman korporat, perhubungan pelanggan, kualiti perkhidmatan dan amalan jaminan kualiti. Aspek-aspek perkembangan pendidikan dan pedagogi serta profesion perguruan juga diperincikan di dalam buku ini. Di samping itu, buku ini juga membincangkan isu-isu dalam bidang ekonomi seperti sumbangan pendidikan, belanjawan, kesan 1sher, pertumbuhan eksport, saham pekerja dan persekitaran pelancongan serta keusahawanan.


Instructor Biography

Mohd Taib Ariffin merupakan editor buku ini. 

Copyright © 2022 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.