Asasi Bahasa Inggeris / Foundation In English


Duration
12 Month(s)

Intakes
Jun Nov

Mode
Full Time

Tuition Fee
RM 5777.00

Loan
Tabung Khas KUIS (TKK) / KUIS Scholarship

Jenis Pengajian: Sepenuh Masa (Full Time)

Bahasa Pengantar Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran (P&P): Bahasa Arab dan Bahasa Melayu

Tempoh Pengajian: 3 Semester (1 Tahun)

Setiap semester mengandungi 12 minggu kuliah dan 2 minggu peperiksaan akhir semester. 

Waktu Perkuliahan (Aktiviti Pengajaran dan Pengajaran – P&P):

(a) Secara umumnya, KUIS membenarkan aktiviti perkuliahan dilaksanakan pada Isnin hingga Jumaat, diantara jam 8:00 pagi hingga 10:00 malam.

(b)  Bagaimanapun, kebanyakan kuliah dilaksanakan pada waktu siang di antara jam 8:00 pagi hingga 6:00 petang bagi memberikan ruang ulangkaji secukupnya kepada pelajar pada waktu malam.

Susunan jadual perkuliahan adalah mengikut ketetapan Bahagian Pengurusan Akademik (BPA) KUIS. 

Syarat Kelayakan Masuk:

i. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan 5 kredit dan lulus Bahasa Inggeris (Tidak termasuk Lukisan / Pendidikan Seni Visual)

ii. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Peluang melanjutkan pengajian di KUIS :

1. Sarjana Muda Pendidikan TESL dengan Multimedia (Kepujian)

2. Sarjana Muda Komunikasi (Penyiaran)

3. Sarjana Muda Pengurusan Sumber Manusia