Pengajian Asas Komunikasi / Foundation in Communication


Duration
12 Month(s)

Intakes
Jun Nov

Mode
Full Time

Tuition Fee
RM 5798.00

Loan
Tabung Khas KUIS (TKK) / KUIS Scholarship

1. Nama Program: PENGAJIAN ASAS KOMUNIKASI (R/321/3/0054)

2. Kod Program: FA05

3. Kelulusan Pengendalian oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia (KPM):

(a) Nombor Surat Jabatan Pendidikan Swasta (JPS): JPT/BPP(U)1000-801/64/Jld.2 (36)

(b) Tarikh Surat Kelulusan: 14 September 2012

(c) Tarikh Tamat Kelulusan: 1 Januari 2018

4. Perakuan Akreditasi oleh Malaysian Qualification Agency (MQA):

(a) Nombor Pendaftaran MQA: A8348

(b) Tarikh Akreditasi Penuh: 30/06/2010

5. Fakulti dan Jabatan yang Menawarkan Program:

(a) Pusat Asasi KUIS

(b) Jabatan Pengurusan dan Informasi

6. Jenis Pengajian: Sepenuh Masa (Full Time)

7. Bahasa Pengantar Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran (P&P): Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

8. Tempoh Pengajian: 3 Semester (1 Tahun)

Setiap semester mengandungi 12 minggu kuliah dan 2 minggu peperiksaan akhir semester. 

9. Waktu Perkuliahan (Aktiviti Pengajaran dan Pengajaran – P&P):

(a) Secara umumnya, KUIS membenarkan aktiviti perkuliahan dilaksanakan pada Isnin hingga Jumaat, diantara jam 8:00 pagi hingga 10:00 malam.

(b) Bagaimanapun, kebanyakan kuliah dilaksanakan pada waktu siang diantara jam 8:00 pagi hingga 6:00 petang bagi memberikan ruang ulangkaji secukupnya kepada pelajar pada waktu malam.

Susunan jadual perkuliahan adalah mengikut ketetapan Bahagian Pengurusan Akademik (BPA) KUIS.

Hasil Pembelajaran Program:

i. Menunjukkan kefahaman dalam fakta, konsep, prinsip dan proses dalam bidang komunikasi.

ii. Mengaplikasikan (menggunakan) prinsip-prinsip asas dalam bidang pilihan bagi mengenal pasti dan menyelesaikan masalah.

iii. Menjalankan aktiviti-aktiviti akademik seperti mengumpul maklumat, menganalsis data dan membuat kesimpulan, sama ada secara kumpulan atau individu.

iv. Menunjukkan kecekapan berkomunikasi secara lisan dan penulisan.

v. Menunjukkan kecekapan mencari maklumat dan kemahiran kendiri pada tahap ini bagi pembelajaran sepanjang hayat.

 

Jumlah Nilai Kredit Keseluruhan Program: 51 Kredit

 

Semester 1

1. FIAM1103 AKHLAK MUSLIM

2. FIKA1103 INTRODUCTION TO AQIDAH

3. FLAB1122 ARABIC I

4. FLEW1113 ENGLISH FOR WRITTEN COMMUNICATION

5. FLKH1103 HUMAN COMMUNICATION

6. FLKM1103 INTRODUCTION TO MASS COMMUNICATION

7. FTSC1103 INTRODUCTION TO COMPUTER

 

Semester 2

1. FIKF2102 FIQH ISLAMI I

2. FITH2103 TILAWAH

3. FLAB2122 ARABIC II

4. FLEO2113 ENGLISH FOR ORAL COMMUNICATION

5. FLKP2003 COMMUNICATION SKILLS AND MUSLIM PROFESSIONALISM

6. FLKS2103 INTRODUCTION TO SOCIAL SCIENCE

 

Semester 3

1. FAIP3002 INTRODUCTION TO ISLAMIC PSYCHOLOGY

2. FCPP3103 PENGENALAN SAINS TINGKAH LAKU & PERKEMBANGAN MANUSIA

3. FIKF3102 FIQH ISLAMI II

4. FIKQ3103 BASIC THEMES OF AL-QURAN

5. FLEA3112 ART AND LITERATURE ENGLISH

6. FLKC3103 INTRODUCTION TO COMMUNICATION TECHNOLOGY

Syarat Kelayakan Masuk:

i. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya 5 kredit; atau

ii. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Prospek kerjaya:

Program Asasi digubal sebagai landasan kepada pelajar lulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau O Level yang berkelayakan untuk mengikuti kelas persediaan sebelum mengikuti pengajian tinggi diperingkat ijazah sarjana muda. Kelulusan diperingkat pengajian asasi tidak digunakan sebagai kelayakan untuk memulakan kerjaya.

 

Prospek Melanjutkan Pengajian ke Peringkat Lebih Tinggi:

(a) Layak melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Awam dan Universiti Swasta dalam dan luar negara yang mengiktiraf lulusan Asasi KUIS.

(b) KUIS juga menyediakan peluang melanjutkan pengajian ke program Ijazah Sarjana Muda berikut:

(i) Fakulti Pengurusan dan Muamalah (FPM)

  • BC02 Komunikasi (Penyiaran) (Kepujian)

(ii) Fakulti Pendidikan (FPen)

  • BE01 Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL) dengan Multimedia (Kepujian)
  • BE02 Pendidikan Islam dengan Multimedia (Kepujian)