image

Sebuah dokumentasi bergambar berserta penerangan mengenai pokok nadir dan herba yang terdapat di Paya Bungor.

Antara tujuan para penulis adalah untuk memberi kesedaran mengenai penjagaan alam semula jadi. Kebanyakan pokok nadir dan herba mempunyai keistimewaan tersendiri.


Instructor Biography

Dr. Hilmi bin Ab Rahman adalah Profesor Madya di Fakulti Sains Pentadbiran don Pengajian Polisi, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam, Selangor. Beliau mula mengajar sejak 1984. Beliau memperolehi ljazah Sarjana Muda (Ekonomi) dari Universiti Malaya pada tahun 1984 don ljazah Sarjana (Pentadbiran Korporat) pada tahun 1992 dari University of Kent at Canterbury, England. Beliau juga memperolehi ljazah Doktor Falsafah pada tahun 2000 dan Diploma in Research Methods pada tahun 1997 dari Bradford Management Centre, University of Bradford.

Dr. Wan Mohd Nazri Abdul Rahman adalah Profesor Madya di lndustri Perkayuan, Fakulti Sains Gunaan, Universiti Teknologi MARA (UiTM), Kampus Jengka, Pahang. Beliau mula mengajar di UiTM sejak tahun 2000. Beliau memperolehi ljazah Sarjana Muda Sains (Perhutanan) pada tahun 1998 don ljazah Sarjana Sains (Pengunaan Kayu) pada tahun 2000 di Universiti Putra Malaysia. Beliau juga memperolehi ljazah Falsafah pada tahun 2009 di Universiti Teknologi MARA.

Dr. Jamaludin Kasim adalah mantan Profesor di lndustri Perkayuan, Fakulti Sains Gunaan, Universiti Teknologi MARA (UiTM), Jengka, Pahang. Beliau mula mengajar di UiTM sejak tahun 1984. Beliau memperolehi Diploma (Teknologi Perkayuan) pada tahun 1979 di lnstitut Teknologi MARA, Malaysia dan ljazah Sarjana Sains (Perhutanan) pada tahun 1984 dari Universiti Filipino Los Banos. Beliau juga memperolehi ljazah Falsafah pada tahun 2000 di Universiti Putra Malaysia dan mendapat Profesor pada tahun 2009. Beliau menamatkan karier mengajar pada tahun 2018.

Copyright © 2024 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.