image

Pemetaan kertas peperiksaan SPM Bahasa Melayu ini dapat membantu murid/guru mengenal komponen-komponen kertas soalan peperiksaan sebenar SPM supaya murid/guru mudah mengenal pasti jenis soalan dan markah yang diperuntukkan.

Senarai semak pembelajaran pula memudahkan murid/guru mengulang kaji pelajaran mengikut jenis-jenis soalan di kertas peperiksaan sebenar. Senarai semak ini lengkap dengan contoh-contoh soalan daripada Kertas 1 hingga Kertas 2. Senarai semak ini memudahkan murid/guru menyemak semula topik-topik pembelejaran yang masih belum dipelajari. 

Sekiranya senarai semak ini sudah lengkap, maka lengkaplah pembelajaran Bahasa Melayu bagi murid dan murid akan berasa lebih yakin dan bersedia untuk menduduki peperiksaan.


Goals/Objectives

PROVIDE WAYS TO LEARN BM SUBJECT MUCH EASY.

DIFFERENT APPROACH FROM SCHOOL TEACHING STYLE.

POLISHING AND COACHING STYLE.

Instructor Biography

GRADUATED FROM UNIVERSITY MALAYA - BACHELOR IN MALAY LINGUISTICS

BM EDITOR AT SASBADI HOLDINGS (2 YEARS)

PRIVATE TUTOR FOR BM (3 YEARS)

FREELANCE TRANSLATOR

Copyright © 2024 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.