image

Video berkaitan sejarah tingkatan 5 bab 3 dan fokus kepada ciri-ciri negara dan bangsa.


Goals/Objectives

Mengenas pasti asas negara dan bangsa pada zaman Kesultanan Melayu Melaka.

Instructor Biography

Penulis merupakan seorang guru yang berpengalaman luas dalam subjek sejarah. Pengalaman mengajar selama 10 tahun memberikan kemahiran dalam menganalisis soalan-soalan SPM yang lalu. Penulis juga merupakan penceramah teknik menjawab kertas 1, kertas 2 dan kertas 3 SPM.

Copyright © 2024 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.