image

Tanduk Sumbing dizahirkan hasil daripada 18 buah cerpen dan 34 buah puisi yang menyentuh tentang kecintaan kepada dunia pendidikan, unsur patriotisme kepada negara dan bangsa dan unsur-unsur kemanusiaan dalam kehidupan dunia kampus hasil daripada Bengkel Penulisan Kreatif anjuran Kursi Tun Abdul Ghafar Baba UPSI 2009. Pengucapan lembut dan halus yang adakalanya tajam dan menusuk kalbu dalam menggarap pemikiran, perasaan dan pengalaman oleh penulis mapan dan baharu ini mampu membangkitkan perasaan dan emosi pembaca.


Instructor Biography

Penyelenggara: Ismail Man

Copyright © 2024 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.