image

Selamat datai ngagai chara “Mansuh Dalam Ruas”, chara nyumai tradisi Dayak Borneo!

Di Borneo, penemu nyumai dalam ruas mula iya dibai komuniti Dayak ianya Iban, Bidayuh enggau Orang Ulu ari turun menurun aki-ini kelia menya.

Maya hari tu maiuh orang nemu pasal nyumai ngena ruas sereta ensepi penyamai pemakai ke disumai ngena chara tradisional tu.

Dalam komuniti Iban, pemakai ke disumai dalam ruas disebut “Pansuh”. Dalam Komuniti Bidayuh iya disebut  “Tenok derom buruk”. Dalam Komuniti Orang Ulu  bisi nama kediri empu ke mai reti “Nyumai Dalam Ruas”.

Penyamai pemakai ke disumai dalam ruas sigi lain agi ari penyamai pemakai ti disumai dalam periuk. Dagin nyadi nyamai agi diempa sereta bebau rengut lebuh dagin dipanggang dulu enda lama ba bara api sebedau ditetak lalu disediake deka dipasukka dalam ruas.

Amat, endang bisi siti asai nyelai sereta chukup nyamai ba pemakai dalam ruas. Pemakai ke baka tu enda begunaka minyak makai ke dijual di pasar. Nyau deka semua utai beguna ke dikena nyumai pemakai sumai ngena jalai tradisional tu ulih ditemu ba dalam Komuniti Dayak. Taja bakanya, saritu semua utai tu ulih mega ditemu jual ba pasar.

Bisi berapa iti utai ke beguna amat dikena mansuh. Utai bukai tau enda ibuh enda meh ngawa. Enti bisi utai tu, sapa-sapa ulih mansuh kediri empu. Enti deka ensepi asai bukai, nya pulai ngagai diri empu nambah utai bukai nitih ke asai sepi diri empu. Ngena nyumai tradisi ti bakatu mansutka asai manis ari ruas ke bechampur enggau utai ke disumai.

Nama ke dianti agi? Aram sama ngena chara nyumai ke bisi ditu ensepi penyamai pemakai ke dipansuh.


Goals/Objectives

Kena ngajar cara ti mudah mansuh,

Instructor Biography

Uchak Stanley Lidi Anak Lagat tu siku orang bansa iban ke bisi peneleba tauka maiuh penau ba pengidup lalu udahkala enggau orang bejalaika pengawa Polis Antarabansa United Nation (UN) ngarika Malaysia.

Average Rating

4
Course Rating

Copyright © 2024 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.