image

Kombo Fardhu Ain adalah pek kombo yang merangkumi tiga e-Book seperti Fardhu Ain, Ilmu Feqah dan Ilmu Fardhu Ain – Tauhid & Tasauf. Para pembaca dapat memperoleh ilmu asas yang wajib diketahui dan dipelajari oleh semua umat Islam lelaki dan perempuan bagi menyempurnakan solat serta perkara wajib sebagai umat Islam.  


Average Rating

4
Course Rating

Copyright © 2024 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.