image

Program ini telah dirumus khas untuk para kerani dan pembantu pentadbir kerana sudah pun menjadi kenyataan bahawa semua pekerja yang membuat kerja perkeranian memegang peranan yang penting untuk menentukan kejayaan organisasi anda. Dengan proses globalisasi dan perubahan dalam konsep pejabat dan caracara membuat kerja, sudah menjadi suatu penentuan bahawa para kerani dan pembantu pentadbir perlu memiliki skilskil yang baru. Cara-cara lama bagi menguruskan pejabat tidak akan menjamin kecemelangan kerja. Mereka perlu menjadi rakan kerja anda yang memerlukan etika kerja, skil, ilmu, sikap serta aspirasi yang baru. Program ini akan membantu mereka memiliki keperluan-keperluan baru ini serta menyediakan satu pelan tindakan yang akan memastikan mereka sentiasa membaiki prestasi


Goals/Objectives

OBJECTIVE

  • Memahami skop kerja kerani dan pembantu tadbir secara meluas
  • Meningkatkan produktiviti kerja di peringkat sokongan
  • Mempelajari kemahiran komunikasi dan beberapa kemahiran lain yang membantu melancarkan kerja
  • Melengkapkan seseorang untuk menyandang peranan serta tanggungjawab yang lebih berat dalam menguruskan tugas-tugas harian kerani dan pembantu tadbir
  • Mengenalpasti sikap yang ada dalam diri sendiri
  • Dapat memahami konsep etika di dalam pekerjaan
  • Dapat menguruskan kerja-kerja harian dengan efektif dan efisyen
  • Memahami setiap hubungan antara majikan dan pekerja

Instructor Biography

ROSLIANA BINTI AHMAD RAZILAN

Master in Business Administration (MBA) major Entrepreneurship, Universiti Teknologi Mara (UiTM)

Bachelor of Business Administration (BBA, Hons) Major Transportation , Universiti Teknologi Mara (UiTM)

Diploma in Investment Analysis Universiti Teknologi Mara (UiTM)

 

NOR RAIHAN BINTI MD JOHARI

Master of Accountancy, Universiti Teknologi Mara (UiTM), Punck Alam

Bachelor of Accountancy (Hons), Universiti Teknologi Mara (UiTM), Serdang

Diploma in Accountancy, Universiti Teknologi Mara (UiTM), Melaka.

Copyright © 2024 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.