image

Buku ini adalah kajian tentang penemuan dan pemeliharaan candi di Lembah Bujang di Kedah. Dalam kajian ini, pengkaji merungkai sejarah yang terdapat di Lembah Bujang dengan lebih teliti berserta lampiran gambar-gambar bukti kajian yang menarik.

Dalam pada itu, kajian ini akan membantu orang ramai yang berminat akan sejarah India dari abad ke-2 atau bahkan lebih dari 2000 tahun dahulu.


Goals/Objectives

Antara objektif kajian yang terdapat di dalam buku ini adalah seperti berikut:

Mengkaji Sejarah Awal Lembah Bujang di Kedah.

Menganalisa Sejarah dan Penemuan dan Pemuliharaan Candi-candi semasa pemerintahan British.

Menghuraikan Sejarah Pengalian dan Penjumpaan relikuari, arca dan inskripsi di kawasan pembinaan candi-candi di Lembah Bujang.

Membincangkan Sejarah Musium Arkeologi Lembah Bujang dan USM Malaysia.

Menjelaskan masa depan Lembah Bujang di peringkat antarabangsa.

Instructor Biography

Encik Selvakumaran Periasamy atau Cikgu Kumar dari Kedah.

Berkelulusan Ijazah Sarjana Sejarah di Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.

Masih melakukan kajian yang teliti mengenai Lembah Bujang bagi mendapatkan pengiktirafan antarabangsa.

Average Rating

5
Course Rating

Copyright © 2024 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.