image

Novel ‘Sangkar Saksi’ yang ditulis dengan penuh misteri sudah semestinya suatu bahan bacaan yang sesuai untuk dibaca oleh semua golongan pembaca termasuk golongan remaja dan masyarakat umum. Novel yang bertemakan kes bunuh ini ditulis dengan plot yang menarik dengan penuh suspen.

Bukan itu sahaja, para pembaca agak sukar untuk meramalkan klimaks dalam novel ini. Satu nilai tambahan novel ini ialah ia ditulis dengan fakta kriminologi dan sains forensik yang betul yang mampu memberi pendedahan kepada pembaca berkaitan skop penyiasatan dan sistem keadilan jenayah di Malaysia.

- Profesor Madya Dr. Mohammad Rahim Kamaluddin, PhD


Instructor Biography

Saya Mathialagan Muniandy. Penulis novel. 

Copyright © 2024 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.