Fardhu Ain

by Zainal Ahmad

4 ( 2 ratings )
  • ( 170 )
RM 10.00

Ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam lelaki dan perempuan.

Ilmu fardhu ain dapat membantu semua muslimin dan muslimat untuk mengenali dan mendalami agama Allah SWT.

  • Tenaga pengajar Fardu Ain dan  pengajar Al-Quran yang berpengalaman.
  • Seorang Imam Masjid Nurul Ehsan, Petaling Jaya.