image

Pengalaman mengajar sains secara atas talian semasa PKP dengan murid-murid di kawasan luar bandar.


Goals/Objectives

Berkenaan kaedah yang digunakan oleh guru untuk meneruskan PDPC secara atas talian dengan murid yang mempunyai kekangan talian internet dan kemudahan peranti.

Berfokuskan kaedah untuk PDPC Sains Tahun 5.

Instructor Biography

Pengalaman mengajar Sains selama 22 tahun.

Lulusan Sijil Pendidikan Sains dari MPSB 1994-96.

Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sains Rendah IPGKTI 2011-2014.

Copyright © 2024 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.