image

Latihan dan panduan kepada guru untuk membina item ujian dengan baik.


Goals/Objectives

Sebagai panduan kepada guru untuk membina soalan mengikut aras kesukaran. Penggunaan ayat yang betul dan jelas.

Instructor Biography

Penulis ebook ini Naz adalah seorang pendidik yang telah berkhidmat dalam dunia pendidikan lebih daripada 20 tahun.

Copyright © 2024 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.